Als je een leerling-bestuurder wil begeleiden tijdens het oefenproces, moet je voldoen aan de voorwaarden voor de begeleider.

  • Je bent ingeschreven in België en je bent houder en drager van een identiteitsdocument afgegeven in België.
  • Je bent ten minste 8 jaar houder en drager van een Belgisch of Europees rijbewijs geldig voor het besturen van de auto waarin je je leerling begeleidt.
  • Je mag niet vervallen zijn of mag gedurende de laatste drie jaar niet vervallen geweest zijn van het recht om een motorvoertuig te besturen en moet voldaan hebben aan de examens en onderzoeken die door de rechter zijn opgelegd.
  • NIEUW! Vanaf 1 oktober 2017 moet je als begeleider een vormingsmoment volgen voor je een leerling mag begeleiden. Na het vormingsmoment ontvang je een begeleidersattest waarmee je kan worden opgenomen op het voorlopig rijbewijs.
  • Je mag, behalve voor je leerling, niet op een ander voorlopig rijbewijs als begeleider vermeld zijn binnen het jaar voor datum van afgifte van het voorlopig rijbewijs. Dat verbod geldt niet voor de begeleiding van eigen (klein)kinderen, zussen, broers of pleegkinderen of die van je wettelijke partner.