De lessen moeten tijdens de schooluren georganiseerd worden: wat mag er en wat mag er niet?

Wat mag er wel?

 • De lessen worden tijdens de schooluren én volgens het lessenrooster van de deelnemende leerlingen georganiseerd.
 • De lessen kunnen op wisselende lesuren en dagen georganiseerd worden. We raden je aan om de lessen te spreiden, zodat de leerlingen de leerstof kunnen verwerken en eventuele vragen kunnen verzamelen voor de volgende les.
 • Een les bestaat steeds uit 2 lesuren van telkens 50 minuten.

Wat mag er niet?

 • De lessen mogen niet georganiseerd worden op een woensdagnamiddag.
 • De lessen mogen niet georganiseerd worden tijdens de middagpauze.

Wie mag er deelnemen aan de lessen?

De volgende leerlingen mogen deelnemen aan Rijbewijzer in de Klas 2018-2019:

 • leerlingen uit de 3de graad van het secundair onderwijs 
 • leerlingen uit het laatste jaar BuSO
 • leerlingen uit de richting Land- en Tuinbouw van de 2de graad van het secundair onderwijs
 • leerlingen die een uitgebreid opleidingstraject volgen op het niveau van secundair onderwijs bij een opleidingscentrum erkend door de Vlaamse overheid, bv. leerlingen die les volgen in een centrum voor basiseducatie, in een zorginstelling,…

Hoe stel ik de groepen samen?

 • Een groep telt tussen de 10 en 25 leerlingen met een absoluut maximum van 30 leerlingen per groep.
 • Een groep kan samengesteld worden in klasverband of met leerlingen uit verschillende klassen. Bekijk welke optie het beste past voor je school.
 • Binnen een groep zijn er geen leeftijdsgrenzen.

Mag een BuSO-school deelnemen aan Rijbewijzer in de Klas?

 • Ja, BuSO-scholen mogen deelnemen aan Rijbewijzer in de Klas. De voorwaarden van het project gelden ook voor deze scholen. Lees hier de voorwaarden voor de scholen.
 • Een handboek voor BuSO-scholen wordt niet langer terugbetaald en bijkomende lesuren zijn niet meer mogelijk binnen het project.

Hoe kunnen de leerlingen zich voorbereiden?

Vanaf 1 januari 2019 lanceert de VSV een leerplatform (www.mijnrijbewijs.be) dat leerlingen voorbereidt op het theorie-examen. Het leerplatform is toegankelijk voor bestuurders van alle leeftijden en biedt de mogelijkheid om hun kennis van de wegcode op te frissen.

Biedt Rijbewijzer in de Klas een theorie-examen aan en wat met vouchers?

Rijbewijzer in de Klas biedt geen theorie-examen aan. Wanneer de leerlingen er klaar voor zijn, kunnen ze op eigen initiatief naar het examencentrum gaan. Dat betekent dat er ook geen vouchers meer worden gegeven.

Moet ik offertes opvragen bij 3 verschillende rijscholen?

Nee, dat is niet nodig. Je moet wel kunnen verklaren waarom je voor een bepaalde rijschool of rijlesgever kiest.

Kan ik via SMS (Slimme Mobiele Scholen) een financiële ondersteuning aanvragen?

Nee, dat kan niet. Je kan voor het project Rijbewijzer in de Klas slechts één keer een financiële ondersteuning ontvangen. De VSV betaalt de school een deel van de kostprijs terug: 325 euro per lessenreeks.

Hoe informeer ik de leerlingen en hun ouders?

Deelnemen aan het project Rijbewijzer in de Klas is een echte troef voor je school. Daarom is het belangrijk dat je de leerlingen en hun ouders tijdig informeert over het project. Dat doe je met de digitale folder, die je binnenkort kan downloaden. De folder bevat alle informatie over het project Rijbewijzer in de Klas en legt kort alle troeven uit.

Wat is er veranderd in de wetgeving?

In 2017 is de rijopleiding in Vlaanderen aangepast. Ook in 2018 zullen er nog enkele aanpassingen van kracht zijn. Je vindt alle actuele informatie over de rijopleiding in Vlaanderen op www.rijbewijzer.be.

Waar kan ik terecht als ik merk dat een leerling niet rijgeschikt is?

Als je twijfelt aan de rijgeschiktheid van een leerling, kan je bij het CARA (Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuigAanpassing) terecht. Het multidisciplinair team van het CARA zal de rijgeschiktheid van de leerling nagaan door te onderzoeken of de leerling beantwoordt aan de medische minimumnormen die de wet voorschrijft voor bestuurders van een motorvoertuig (K.B. 23 maart 1998).

Lees meer over het CARA

Heb je het antwoord niet gevonden?

Contacteer ons via rijbewijzerindeklas@vsv.be of 015 69 79 07.