Het project Rijbewijzer in de Klas

Rijbewijzer in de Klas is:

 • een lessenreeks van 10 lesuren over de wegcode en verkeersveiligheid
 • gegeven door een professionele rijlesgever op school
 • georganiseerd tijdens de schooluren

Opgelet: het theorie-examen is niet inbegrepen.

De school kiest zelf een rijlesgever of rijschool om mee samen te werken. Ze vraagt bij hen een offerte op en betaalt nadien het volledige bedrag aan de rijlesgever of rijschool. De VSV betaalt de school 325 euro per lessenreeks terug. De school bepaalt zelf een eventuele deelnameprijs voor de leerlingen.

De lessen kunnen in het schooljaar 2018-2019 pas vanaf 1 januari 2019 georganiseerd worden. Vanaf het schooljaar 2019-2020 kunnen de lessen opnieuw op 1 september starten. Er kunnen maximum 700 groepen per schooljaar deelnemen.

Schooljaar 2018-2019

Bij de (voor)inschrijving gaat de school akkoord met de onderstaande voorwaarden.

Wie mag er deelnemen?

De volgende leerlingen mogen deelnemen aan Rijbewijzer in de Klas 2018-2019:

 • leerlingen uit de 3de graad van het secundair onderwijs  
 • leerlingen uit het laatste jaar BuSO
 • leerlingen uit de richting Land- en Tuinbouw van de 2de graad van het secundair onderwijs
 • leerlingen die een uitgebreid opleidingstraject volgen op het niveau van secundair onderwijs bij een opleidingscentrum erkend door de Vlaamse overheid, bv. leerlingen die les volgen in een centrum voor basiseducatie, in een zorginstelling, …

Opgelet: Leerlingen die 2 keer niet slaagden voor hun theorie-examen, moeten 12 uur les volgen bij een erkende rijschool voordat ze het examen opnieuw mogen afleggen. De lessen van Rijbewijzer in de Klas worden gegeven door een erkende rijlesgever, maar worden hiervoor niet erkend.

Welke stappen moet je doorlopen voor een vlotte terugbetaling?

Voor een vlot verloop van het project en de terugbetaling doorloop je alle onderstaande stappen.

Stap 1: De voorinschrijving

Vanaf 22 mei 2018 t.e.m. 30 juni 2018 kan je je school voorinschrijven met de volgende gegevens:

 • de gegevens van de school
 • de gegevens van de contactpersoon die het project opvolgt en die onze communicatie ontvangt
 • een schatting van het aantal deelnemende groepen
 • een schatting van het aantal deelnemende leerlingen

Opgelet: Enkel scholen die hun voorinschrijving hebben voltooid, kunnen ook effectief deelnemen aan het project.

Stap 2: De inschrijving bevestigen

Vanaf 1 september 2018 t.e.m. 31 oktober 2018 kan je de voorinschrijving van je school bevestigen door het correct aantal deelnemende groepen en leerlingen in het 2de trimester en in het 3de trimester door te geven.

Opgelet: De uiterste datum om het correcte aantal groepen door te geven is 31 oktober 2018. Annuleer je na die datum nog een groep, dan betaal je een administratieve kost van 50 euro per groep.

Stap 3: De lessen Rijbewijzer in de Klas in je school

Voor de organisatie van de lessen houd je rekening met de onderstaande zaken:

 • Je kiest een lesgever uit de lijst van deelnemende rijscholen en rijlesgevers. Je kan beroep doen op meerdere rijscholen en zelfstandige rijlesgevers. Je vindt de volledige lijst terug op de website.
 • Je spreekt met de gekozen rijscho(o)l(en) of rijlesgever(s) af wanneer de lessen Rijbewijzer in de Klas zullen plaatsvinden.
 • Je organiseert de lessen tijdens de schooluren in blokken van 2 lesuren, met een maximum van 4 lesuren per groep en per dag.
 • Je verdeelt de deelnemende leerlingen in groepen. Een groep telt tussen de 10 en 25 leerlingen met een absoluut maximum van 30 leerlingen per groep.
 • Je zorgt ervoor dat de leerlingen tijdig de nodige informatie krijgen, bv. Hoeveel bedraagt de (eventuele) deelnameprijs? Wanneer vinden de lessen plaats? In welk lokaal?
 • Je voorziet een beamer, een vlotte internettoegang en een pc voor de lesgever in het leslokaal.
 • Je zorgt dat er een leerkracht aanwezig is voor het onthaal van de lesgever en spreekt met de lesgever af of de aanwezigheid van de leerkracht tijdens de lessen gewenst is.
 • Je betaalt tijdig de factuur van de lessen aan de rijscho(o)l(en) of rijlesgever(s).
Stap 4: De terugbetaling aanvragen

Vanaf 1 januari 2019 t.e.m. 30 juni 2019 kan je je terugbetaling per semester aanvragen met de volgende gegevens:

 • de periode waarin de lessen werden georganiseerd
 • de kopie van de factuur van de rijschool
 • het aantal groepen
 • het aantal leerlingen
 • het IBAN-rekeningnummer waarop de terugbetaling moet gebeuren
Stap 5: De evaluatie

Wanneer de terugbetaling is goedgekeurd, ontvang je een evaluatieformulier. Zodra je de evaluatie hebt ingediend, wordt de terugbetaling uitgevoerd.

Betaling

 • De school kiest zelf een rijlesgever of rijschool om mee samen te werken en vraagt bij hen een offerte op.
 • De school betaalt de factuur voor de lessen op school aan de rijschool of rijlesgever.
 • De VSV betaalt 325 euro per lessenreeks terug aan de school, als ze aan de algemene voorwaarden voldoet.

Lees ook de voorwaarden voor de rijschool

Heb je een vraag over Rijbewijzer in de Klas?

Misschien vind je het antwoord wel in het overzicht van de veelgestelde vragen.

Heb je het antwoord niet gevonden? Contacteer ons via rijbewijzerindeklas@vsv.be of 015 69 79 07.