1

1Theorie-examen

Voorbereiding

Je kan je voorbereiden op het theorie-examen met:

 • zelfstudie

Studeer gratis online op het online leerplatform mijnrijbewijsB.be.

Studeer online

 • 12 uur theorieles bij een erkende rijschool

Als je 12 uur theorieles hebt gevolgd, ben je later vrijgesteld van de theorielessen die je verplicht moet volgen wanneer je 2 keer niet slaagt voor het theorie-examen.

Volg theorielessen

Theorie-examen

 • Je mag het theorie-examen afleggen vanaf 17 jaar.
 • Het examen bestaat uit 50 meerkeuzevragen. Je moet minstens 41/50 behalen om te slagen.
  • De beoordeling: je start met 50 punten. Bij een fout antwoord verlies je één punt, behalve bij vragen over overtredingen van de derde of vierde graad of het overschrijden van de toegelaten maximumsnelheid. Dan verlies je vijf punten.
 • Bekijk de overtredingen waarbij je vijf punten verliest.

Vind een examencentrum

Speciale theorie-examens

Er zijn een aantal speciale theorie-examens op afspraak mogelijk. Neem hiervoor altijd op voorhand contact op met het examencentrum.

 • Een vertraagd examen: de vraag wordt voorgelezen en je kan de betekenis van de woorden vragen. Als de vraag duidelijk is, krijg je 15 seconden om ze te beantwoorden. 
  • Je komt hiervoor in aanmerking als je een getuigschrift of attest kan voorleggen dat je mentale of intellectuele vermogen of graad van alfabetisme ontoereikend is. Dat attest kan worden afgeleverd door Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB); een Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW); een instituut voor buitengewoon onderwijs; een centrum voor observatie of begeleiding; of een centrum voor beroepsoriëntering.
  • Als je 5 keer niet slaagt, kom je ook in aanmerking voor dat examen.
 • Een theorie-examen in het Frans, Duits of Engels is mogelijk bij enkele Vlaamse examencentra.
 • Een theorie-examen met bijstand van een doventolk is ook mogelijk.

Bekijk alle theorie-examens

Je bent geslaagd?

Proficiat! Je moet enkel nog een oogtest afleggen en nadien ontvang je een document voor de aanvraag voor een voorlopig rijbewijs. Hiermee kan je, binnen de 3 jaar, een voorlopig rijbewijs aanvragen bij het gemeentehuis. 

Na het slagen voor het theorie-examen moet je binnen de 3 jaar ook slagen voor je praktijkexamen.

Je bent niet geslaagd?

Jammer, je kan het theorie-examen een tweede keer afleggen, maar niet op dezelfde dag.

Ben je 2 keer niet geslaagd, dan moet je verplicht een eenmalige lessenreeks van 12 uur theorieles volgen bij een erkende rijschool. Deze verplichting geldt niet:

 • als je al 12 uur theorieles volgde bij een erkende rijschool als voorbereiding op het theorie-examen
 • voor kandidaten die een gehoorhandicap hebben of van wie het mentale of intellectuele vermogen of de graad van alfabetisme ontoereikend is. Je moet hiervoor de nodige attesten kunnen voorleggen.
Theorie-examen
2

2Vormingsmoment voor begeleiders

Vormingsmoment

Sinds 1 oktober 2017 moet je als begeleider eerst een vormingsmoment van 3 uur volgen voordat je op een voorlopig rijbewijs kan worden opgenomen.

 • De prijs bedraagt 20 euro per begeleider. Je leerling mag gratis deelnemen aan het vormingsmoment.
 • Je krijgt praktische tips om het leer- en oefenproces met je leerling op een veilige en juiste manier aan te pakken. Het is geen test van je kennis van de wegcode.
 • Je ontvangt een begeleidersattest na het vormingsmoment. Dat attest is 10 jaar geldig.
 • Je leerling moet het begeleidersattest voor elk van de begeleiders voorleggen bij de aanvraag van een voorlopig rijbewijs met begeleider.

Volg een vormingsmoment

  Voorwaarden voor begeleider(s)

  • Je bent ingeschreven in België en je bent houder en drager van een identiteitsdocument afgegeven in België.
  • Je bent minstens 8 jaar houder en drager van een Belgisch of Europees rijbewijs geldig voor het besturen van de auto waarin je je leerling begeleidt.
  • Je rijbewijs mag niet vervallen zijn. Je mag ook tijdens de laatste 3 jaar niet vervallen zijn geweest van het recht tot sturen. Een verval van het recht tot sturen wordt opgelegd door de rechter en kan gekoppeld zijn aan herstelexamens en -onderzoeken waarvoor je moet slagen.
  • Sinds 1 oktober 2017 moet je als begeleider een vormingsmoment volgen voor je een leerling mag begeleiden. Na het vormingsmoment ontvang je een begeleidersattest waarmee je kan worden opgenomen op het voorlopig rijbewijs.
  • Je mag niet op het voorlopig rijbewijs van een andere leerling als begeleider vermeld zijn binnen het jaar voor de datum van afgifte van het voorlopig rijbewijs waarop je als begeleider opgenomen wordt. Dat verbod geldt niet voor de begeleiding van:
   • de echtgenoot of persoon met wie je feitelijk of wettelijk samenwoont*
   • de eigen (klein)kinderen, zussen, broers en pleegkinderen
   • de (klein)kinderen, zussen, broers en pleegkinderen van de echtgenoot of persoon met wie je feitelijk of wettelijk samenwoont*

    *op basis van je hoofdverblijfplaats in het rijksregister

  Rijbewijzer quiz

  Voor je deelneemt aan het vormingsmoment, vul je de Rijbewijzer quiz in. Zo ontdek je hoe goed je op de hoogte bent van een aantal wettelijke voorwaarden die gelden voor begeleiders.

  Start de quiz

  Vormingsmoment voor begeleiders
  3

  3Oefenperiode

  Voorlopig rijbewijs MET begeleider

  • Dat mag vanaf 17 jaar.
  • Dat voorlopig rijbewijs is maximaal 36 maanden geldig.
  • De minimale oefenperiode is 9 maanden en geldt voor iedereen die vanaf 1 oktober 2017 het voorlopig rijbewijs aanvraagt.
  • Je mag maximaal 2 begeleiders opgeven, ze moeten allebei in het bezit zijn van een begeleidersattest van minder dan 10 jaar oud en voldoen aan de voorwaarden van de begeleider.
  • Je mag enkel oefenen met één of beide begeleiders en/of met een erkende rijlesgever.
  • Je mag geen andere passagiers meenemen.
  • Rijlessen zijn niet verplicht, maar kunnen altijd een extra ondersteuning bieden.

  Meer voorwaarden voor begeleider(s)

  Voorlopig rijbewijs ZONDER begeleider

  • Dat mag vanaf 18 jaar.
  • Dat voorlopig rijbewijs is maximaal 18 maanden geldig.
  • De minimale oefenperiode is 9 maanden en geldt voor iedereen die vanaf 1 oktober 2017 het voorlopig rijbewijs aanvraagt. 
  • Je volgt minimaal 20 uur rijles bij een erkende rijschool. Als de rijschool oordeelt dat je in staat bent om alleen verder te oefenen, krijg je een bekwaamheidsattest. Met dat attest haal je je voorlopig rijbewijs af waarmee je alleen mag oefenen.
  • Je mag maximaal 2 passagiers meenemen. Deze personen zijn minstens 8 jaar in het bezit van het autorijbewijs en zijn niet vervallen van het recht tot sturen (ook niet in de afgelopen 3 jaar). Zij zijn niet verplicht om een vormingsmoment te volgen.

  Vind een erkende rijschool

  Voorwaarden van oefenperiode

  • Je mag niet met de auto rijden tussen 22 uur en 6 uur op vrijdag, zaterdag, zondag, op de vooravond van en op wettelijke feestdagen zelf.
  • Het reglementaire L-teken moet achteraan op het voertuig zijn aangebracht.
  • Oefen je met een begeleider, dan moet er naast de gewone achteruitkijkspiegel in de auto ook een tweede achteruitkijkspiegel zijn.
  • Dit is niet toegelaten:
   • commercieel goederenvervoer verrichten
   • een aanhangwagen trekken
   • in het buitenland rijden
  • Je mag een keer omschakelen naar een ander type voorlopig rijbewijs tijdens de oefenperiode, m.a.w. wisselen tussen het systeem met of zonder begeleider. Je bent dan verbonden aan de voorwaarden die gelden voor dat voorlopig rijbewijs. De oefenperiode die gevolgd werd tijdens het eerste voorlopig rijbewijs, telt mee voor de totale oefenperiode.
  • De praktijklessen die je volgt bij een erkende rijschool zijn 3 jaar geldig.
  Oefenperiode
  4

  4App en praktijkboek

  De Rijbewijzer app en het praktijkboek ondersteunen je als leerling en als begeleider tijdens de oefenperiode. Ze zorgen voor een stapsgewijze opbouw met concrete oefeningen, tips en informatie op maat. 

  Oefen je met of zonder begeleider? In beide gevallen kan je je laten ondersteunen door Rijbewijzer.

  Rijbewijzer praktijkboek

  • Krijg een overzicht van alle missies, oefeningen en achtergrondinformatie.
  • Houd zelf je ritten bij in een handig logboek.
  • Beoordeel de oefeningen na elke rit.
  • Lees alles rustig door en maak je eigen aantekeningen.

  Bekijk een hoofdstuk

  Je kan een exemplaar van het praktijkboek bestellen voor slechts 15 euro. 

  Bestel je praktijkboek

  Rijbewijzer app

  • Registreer je oefenritten en breng zo je oefenperiode in kaart.
  • Krijg concrete oefeningen op maat en per missie.
  • Beoordeel de oefeningen na elke rit en volg je vorderingen op de voet op.
  • Ontvang praktische tips en informatie.

  Download app voor iOs

  Download app voor Android

  App en praktijkboek
  5

  5Praktijkexamen

  • Je mag het praktijkexamen afleggen vanaf 18 jaar.
  • Je moet de minimale oefenperiode van 9 maanden doorlopen hebben.
  • Het examen bestaat uit een gevaarherkenningstest op de computer en een test op de openbare weg. Daar voer je 2 manoeuvres uit (geloot uit 6 mogelijke manoeuvres) en rij je een stukje zelfstandig. 

  Je kan een examen in de talen Frans, Duits en Engels afleggen met een tolk in de Vlaamse examencentra. Het examencentrum kan een lijst van beëdigde tolken bezorgen om een afspraak te maken. 

  Maak ruim op voorhand een afspraak bij het examencentrum en kijk na of je theorie nog geldig is.

  Vind een examencentrum

  Voorwaarden voor begeleider(s)

  Tijdens je praktijkexamen word je vergezeld door één van je begeleiders of een professionele rijlesgever. Mocht je tijdens je oefenperiode alleen rijden, dan kan je ook vergezeld worden door iemand die aan de algemene voorwaarden voor een passagier voldoet.

  • Leg je met een rijlesgever het examen af, dan doe je dat met de auto van de rijschool.
  • Leg je met je begeleider het examen af, dan doe je dat met een eigen auto.

  Meer voorwaarden voor begeleider(s)

   Voorwaarden voor auto

   Als je het praktijkexamen aflegt met je eigen auto, moet je deze documenten voorleggen op het examen:

   • een geldig verzekeringsbewijs voor burgerlijke aansprakelijkheid voor je auto
   • het inschrijvingsbewijs van je auto
   • het groene-nog geldige-keuringsbewijs van je auto
   • het Belgische of Europese rijbewijs van je begeleider dat geldig is voor het besturen van de auto waarmee je examen aflegt
   • het geldig identiteitsdocument van je begeleider

   Vergeet ook je L-teken en de tweede achteruitkijkspiegel niet.

   Breng ook zeker deze documenten mee naar het praktijkexamen:

   • je geldig identiteitsdocument
   • je geldig voorlopig rijbewijs dat minstens 9 maanden geleden is afgeleverd, als je het na 1 oktober 2017 aanvroeg. Of het getuigschrift dat je minimaal 6 uur praktijkles volgde bij een erkende rijschool na het vervallen van je voorlopig rijbewijs. Dan moet je ook een bewijs van je gemeente hebben dat je de minimale oefenperiode doorliep.
   • het getuigschrift dat je minimaal 6 uur praktijkles volgde bij een erkende rijschool als je 2 keer niet slaagde voor het examen

   Verken het praktijkexamen

   Je bent geslaagd?

   Proficiat! Je ontvangt van het examencentrum een aanvraagformulier. Hiermee kan je je definitieve rijbewijs aanvragen op het gemeentehuis.

   Je bent niet geslaagd?

   Indien je 2 keer niet geslaagd bent, moet je minstens 6 uur praktijkles volgen bij een erkende rijschool voor je opnieuw het praktijkexamen kan afleggen. Slaag je daarna opnieuw 2 keer niet, dan moet je opnieuw minimaal 6 uur praktijkles volgen.

   Praktijkexamen
   6

   6Terugkommoment

   Voor wie?

   Je volgt het terugkommoment als:

   • je na 1 oktober 2017 je voorlopig rijbewijs hebt aangevraagd in Vlaanderen
   • of als je na 1 oktober 2017 je voorlopig rijbewijs zonder begeleider hebt ingewisseld naar één met begeleider of omgekeerd

   Daarbij geldt: je hebt nadien je definitieve rijbewijs in Vlaanderen aangevraagd en je woont 9 maanden na de aanvraag in Vlaanderen.

   Wat houdt het in?

   Het terugkommoment is een opleiding van 4 uur en bestaat uit:

   • een kennismaking
   • praktijkoefeningen op een afgesloten terrein
   • en een groepsgesprek over attitude op de weg

   Je hebt 3 maanden de tijd om het terugkommoment te volgen. Die periode start 6 maanden na de aanvraag van je definitieve rijbewijs. 

   Rijbewijs op zak! Wat nu?

   Je ontvangt tijdig een brief van het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid en brengt zelf je inschrijving in orde voor een terugkommoment bij een erkende instelling.

   Volg een terugkommoment

   Belangrijk om te weten:

   • Neem je identiteitskaart mee.
   • De prijs bedraagt 102 euro (incl. btw).
   • Zorg dat je minstens 15 minuten op voorhand aanwezig bent. Indien je te laat bent, kan je niet meer deelnemen aan de opleiding en moet je een nieuwe afspraak maken. Een gemiste opleiding wordt niet terugbetaald. 

   Je kan het terugkommoment niet volgen?

   In bepaalde situaties kan je uitstel vragen, bv. omwille van medische redenen, studies of werk in het buitenland. Dat moet je tijdig met de nodige attesten aanvragen.

   Je hebt het terugkommoment niet gevolgd?

   Volg je het terugkommoment niet tijdig, dan krijg je een aanmaning gestuurd. Je volgt het terugkommoment dan binnen de 2 maanden na de aanmaning om nog in orde te zijn en betaalt een boete bij de inschrijving.

   Wie het terugkommoment uiteindelijk niet volgt, kan gerechtelijk vervolgd worden en een boete krijgen die mogelijk oploopt tot 4000 euro.