Veelgestelde vragen

In 2017 veranderde er heel wat in de rijopleiding, hieronder vind je een antwoord op enkele veelgestelde vragen. Vind je geen antwoord op je vraag of wens je meer informatie over je situatie, dan helpen we je graag verder via het contactformulier.


 • Dat voorlopig rijbewijs blijft ook geldig na 1 oktober 2017.
 • In de volgende situaties kan je een nieuw voorlopig rijbewijs aanvragen met dezelfde voorwaarden (minstens 3 maanden oefenen):
  • bij verlies of diefstal van het voorlopige rijbewijs
  • als het voorlopige rijbewijs beschadigd, onleesbaar of teniet gedaan is
  • als je foto op het voorlopige rijbewijs niet meer gelijkend is
  • als je van begeleider verandert
 • Moet je om een andere reden een nieuw voorlopig rijbewijs aanvragen, dan valt dat onder de nieuwe voorwaarden (minstens 9 maanden oefenen).

Je kan binnen de geldigheid van je voorlopig rijbewijs een keer omwisselen naar een ander soort voorlopig rijbewijs. Je kan wisselen van een voorlopig rijbewijs zonder begeleider (18 maanden geldig) naar een voorlopig rijbewijs met begeleider (36 maanden geldig) of omgekeerd:

 • De geldigheidstermijn van je nieuwe voorlopige rijbewijs begint te lopen op de dag van aanvraag.
 • De stageperiode die je doorliep voor je het voorlopig rijbewijs omwisselt, telt mee voor de minimale stageperiode van 9 maanden..
 • De voorwaarden van je nieuwe voorlopig rijbewijs moeten voldaan zijn:
  • Wissel je om naar een rijbewijs zonder begeleider (18 maanden geldig), dan moet je eerst minimaal 20 uur erkende rijles volgen.
  • Wissel je om naar een rijbewijs met begeleider (36 maanden geldig), dan kan je maximaal 2 begeleiders laten opnemen, die voldoen aan de voorwaarden voor begeleiders. Je mag na het omwisselen niet meer alleen rijden.
 • De geldigheid van je theorie-examen blijft beperkt tot 3 jaar. Dat wil zeggen dat je op de dag van je praktijkexamen maximaal 3 jaar voordien geslaagd moet zijn voor je theorie-examen.

Door je voorlopig rijbewijs om te wisselen kan je je oefenperiode verlengen vooraleer een praktijkexamen af te leggen.

Voorbeeld:

Je hebt een voorlopig rijbewijs met begeleider dat 36 maanden geldig is. Na 30 maanden wissel je het om naar een voorlopig rijbewijs zonder begeleider met een geldigheid van 18 maanden. Dan kan je in totaal 48 maanden oefenen: 30 maanden met je eerste voorlopige rijbewijs aangevuld met de 18 maanden van je tweede voorlopig rijbewijs. Mogelijk moet je je theorie-examen opnieuw afleggen omdat dat maar 3 jaar geldig is.

 • Heb je jouw voorlopig rijbewijs aangevraagd voor 1 oktober 2017 en nadien omgewisseld omwille van verlies, beschadiging, niet-gelijkende foto of vervanging van begeleider, dan blijft je minimale stageperiode 3 maanden.
 • Heb je jouw voorlopig rijbewijs aangevraagd voor 1 oktober 2017 en nadien omgewisseld omwille van een andere type opleiding, dan wordt je minimale stageperiode 9 maanden. Dat is het geval als je overstapt van een voorlopig rijbewijs van het type ‘18 maanden’ naar een voorlopig rijbewijs van het type ’36 maanden’ of omgekeerd. De 9 maanden beginnen te tellen vanaf de afgiftedatum van het eerste voorlopig rijbewijs. Je zal dan ook het terugkommoment moeten volgen.
 • Ook als je je rijbewijs omwisselde omwille van het type opleiding en voor 1 juli 2018 je definitief rijbewijs behaalt, moet je het terugkommoment volgen. Je neemt dan deel in de periode tussen 1 januari 2019 en 31 maart 2019.

Als je voorlopig rijbewijs minder dan 3 jaar vervallen is, kan je sinds 1 februari 2019 een nieuw voorlopig rijbewijs ‘M12’ aanvragen. Je kan het maar één keer aanvragen tijdens de periode van 3 jaar na het vervallen je voorlopig rijbewijs:

 • Het heeft een geldigheid van één jaar (12 maanden).
 • Je moet 6 uren erkende praktijkles volgen bij een rijschool voordat je het kan aanvragen. Je volgt die 6 uren na het vervallen van je voorlopig rijbewijs.
 • Je moet minder dan 3 jaar voor de aanvraag geslaagd zijn voor het theorie-examen.
 • Je mag enkel oefenen met de begeleiders die op je voorlopig rijbewijs ‘M12’ opgenomen zijn of met een rijlesgever. Je mag maximaal 2 begeleiders opgeven, ze moeten allebei in het bezit zijn van een begeleidersattest van minder dan 10 jaar oud en voldoen aan de voorwaarden van de begeleider.
 • Je kan met het voorlopig rijbewijs ‘M12’ onmiddellijk het praktijkexamen afleggen. Je moet geen verplichte bijkomende stageperiode doorlopen.
 • Wie een voorlopig rijbewijs ‘M12’ aanvraagt, moet ook het terugkommoment volgen.

Met het attest van de 6 uren erkende opleiding, de begeleidersattesten van je begeleiders en het attest van je geslaagde theorie-examen kan je het voorlopig rijbewijs ‘M12’ aanvragen op het gemeentehuis van je woonplaats.

Als je voorlopig rijbewijs meer dan 3 jaar vervallen is, kan je helemaal opnieuw starten met de rijopleiding en een nieuw voorlopig rijbewijs van 18 of 36 maanden aanvragen.

Vroeg je na het verval van je vorige voorlopige rijbewijs een voorlopig rijbewijs ‘M12’ aan, dan telt dat niet mee in de wachtperiode van 3 jaar. De 3 jaar beginnen te tellen vanaf de dag waarop je voorlopig rijbewijs van 18 of 36 maanden vervallen is.

 • Deze aanpassingen aan het leertraject zijn van toepassing voor iedereen die zijn domicilieadres in Vlaanderen heeft:
  • een minimale oefenperiode van 9 maanden
  • een verplicht vormingsmoment voor de begeleider
  • een verplicht terugkommoment
 • De aanpassingen aan het theorie- en praktijkexamen zijn doorgevoerd in alle Vlaamse examencentra.
 • Je kan als leerling-bestuurder kiezen waar je lessen volgt en waar je examen aflegt: in Vlaanderen, Brussel of Wallonië. De lessen en examens worden overal in België erkend.
 • Het aanvragen van je voorlopig rijbewijs kan enkel bij de stad of gemeente van je domicilieadres.

Ontdek alles over het rijbewijs in Wallonië of informeer je over het rijbewijs in Brussel.

Als je van een beperkt rijbewijs (met code 78 voor het besturen van voertuigen met een automatische schakeling) naar een volwaardig rijbewijscategorie wil omschakelen, vraag je een voorlopig rijbewijs Model 3 aan.

 • Dat voorlopig rijbewijs is 12 maanden geldig.
 • Ten vroegste 1 maand nadat je het voorlopig rijbewijs hebt, leg je het praktisch examen af.
 • Je moet een begeleider hebben voor dit voorlopig rijbewijs. De begeleider(s) word(t)en vermeld op het voorlopig rijbewijs.

De begeleider:

 • heeft minstens 6 jaar een geldig Belgisch of Europees rijbewijs van de te begeleiden categorie
 • werd de laatste 3 jaar niet veroordeeld voor ernstige verkeersovertredingen
 • heeft niemand anders onder begeleiding voor dezelfde categorie(*)
 • moet hiervoor geen vormingsmoment volgen

​(*) Uitzonderingen hierop zijn:

 • ​zijn/haar echtgenoot of de persoon waarmee hij wettelijk samenwoont of een feitelijk gezin vormt
 • zijn/haar kinderen, kleinkinderen, zussen, broers en pleegkinderen
 • de kinderen, kleinkinderen, zussen, broers en pleegkinderen van zijn/haar echtgenoot of van de persoon waarmee hij/zij wettelijk samenwoont of een feitelijk gezin vormt

Het is altijd je eigen verantwoordelijkheid om het terugkommoment op tijd te volgen. Iedereen die na 1 oktober 2017 een voorlopig rijbewijs B aanvroeg, moet het terugkommoment volgen. De brief ontvang je als extra geheugensteuntje.

De brief die je krijgt, is een herinneringsbrief. Je moet daar dus niet op wachten. Je krijgt de brief in principe 3 weken voor je aan het terugkommoment mag deelnemen. Je volgt het terugkommoment ten vroegste 6 maanden na de datum die op je rijbewijs staat (bij 4a) en ten laatste 9 maanden na die datum.

Voorbeeld:

 1. Datum rijbewijs 4a: 6 december 2019
 2. Brief ontvang je ongeveer: mei 2020
 3. Terugkommoment volg je tussen 6 juni 2020 en dan 6 september 2020.

Heb je toch twijfels?
Stuur dan een bericht via het contactpunt van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. De VSV en rijbewijzer.be kunnen deze gegevens niet voor je nakijken

We gebruiken cookies op deze website om jouw gebruikerservaring te verbeteren.
Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord. Meer informatie