1

Algemeen

Als je bezig bent met het behalen van je rijbewijs, heb je mogelijk heel wat vragen bij de vernieuwing van de rijopleiding en wat dat juist betekent voor jouw situatie. De meest voorkomende situaties vind je hieronder terug. Voor een meer uitgebreid overzicht kan je terecht op de website van GOCA VLAANDEREN, de koepel van Vlaamse erkende examencentra.

Heb je vragen of wens je meer informatie over jouw situatie? 

Contacteer ons

Niet tevreden over je rijschool, rijlesgever of het examencentrum? Met klachten kan je terecht bij de organisatie zelf, maar ook bij de Vlaamse overheid. Zij staat in voor de opvolging van de rijopleiding in Vlaanderen. Je kan hen via het contactformulier bereiken.

 

2

Ik heb het voorlopig rijbewijs aangevraagd vóór 1 oktober 2017

 • Dat voorlopig rijbewijs blijft ook geldig na 1 oktober 2017.
 • In de volgende situaties kan je een nieuw voorlopig rijbewijs aanvragen met dezelfde voorwaarden (minstens 3 maanden oefenen):
  • bij verlies of diefstal van het voorlopige rijbewijs
  • als het voorlopige rijbewijs beschadigd, onleesbaar of teniet gedaan is
  • als je foto op het voorlopige rijbewijs niet meer gelijkend is
  • als je van begeleider verandert
 • Moet je om een andere reden een nieuw voorlopig rijbewijs aanvragen, dan valt dat onder de nieuwe voorwaarden (minstens 9 maanden oefenen).
3

Ik heb het voorlopig rijbewijs aangevraagd na 1 oktober 2017

 • Sinds 1 oktober 2017 moet je minstens 9 maanden oefenen.
 • Elke begeleider die een leerling begeleidt, moet een vormingsmoment hebben gevolgd.
 • Je moet 6 tot 9 maanden na het behalen van je definitief rijbewijs een terugkommoment volgen.
4

Ik wil mijn voorlopig rijbewijs omwisselen

Je kan binnen de geldigheid van je voorlopig rijbewijs een keer omwisselen naar een ander soort voorlopig rijbewijs. Je kan wisselen van een voorlopig rijbewijs zonder begeleider (18 maanden geldig) naar een voorlopig rijbewijs met begeleider (36 maanden geldig) of omgekeerd:

 • De geldigheidstermijn van je nieuwe voorlopige rijbewijs begint te lopen op de dag van aanvraag.
 • De stageperiode die je doorliep voor je het voorlopig rijbewijs omwisselt, telt mee voor de minimale stageperiode van 9 maanden..
 • De voorwaarden van je nieuwe voorlopig rijbewijs moeten voldaan zijn:
  • Wissel je om naar een rijbewijs zonder begeleider (18 maanden geldig), dan moet je eerst minimum 20 uur erkende rijles volgen.
  • Wissel je om naar een rijbewijs met begeleider (36 maanden geldig), dan kan je maximum 2 begeleiders laten opnemen, die voldoen aan de voorwaarden voor begeleiders. Je mag na het omwisselen niet meer alleen rijden.
 • De geldigheid van je theorie-examen blijft beperkt tot 3 jaar. Dat wil zeggen dat je op de dag van je praktijkexamen maximaal 3 jaar voordien geslaagd moet zijn voor je theorie-examen.

Door je voorlopig rijbewijs om te wisselen kan je je oefenperiode verlengen vooraleer een praktijkexamen af te leggen.

 • Voorbeeld: je hebt een voorlopig rijbewijs met begeleider dat 36 maanden geldig is. Na 30 maanden wissel je het om naar een voorlopig rijbewijs zonder begeleider met een geldigheid van 18 maanden. Dan kan je in totaal 48 maanden oefenen: 30 maanden met je eerste voorlopige rijbewijs aangevuld met de 18 maanden van je tweede voorlopig rijbewijs. Mogelijk moet je je theorie-examen opnieuw afleggen omdat dat maar 3 jaar geldig is.
5

Ik heb mijn voorlopig rijbewijs na 1 oktober 2017 omgewisseld

 • Heb je jouw voorlopig rijbewijs aangevraagd voor 1 oktober 2017 en nadien omgewisseld omwille van verlies, beschadiging, niet-gelijkende foto of vervanging van begeleider, dan blijft je minimale stageperiode 3 maanden.
 • Heb je jouw voorlopig rijbewijs aangevraagd voor 1 oktober 2017 en nadien omgewisseld omwille van een andere type opleiding, dan wordt je minimale stageperiode 9 maanden. Dat is het geval als je overstapt van een voorlopig rijbewijs van het type ‘18 maanden’ naar een voorlopig rijbewijs van het type ’36 maanden’ of omgekeerd. De 9 maanden beginnen te tellen vanaf de afgiftedatum van het eerste voorlopig rijbewijs. Je zal dan ook het terugkommoment moeten volgen.
 • Ook als je je rijbewijs omwisselde omwille van het type opleiding en voor 1 juli 2018 je definitief rijbewijs behaalt, moet je het terugkommoment volgen. Je neemt dan deel in de periode tussen 1 januari 2019 en 31 maart 2019.
6

Mijn voorlopig rijbewijs is meer dan 3 jaar vervallen

Als je voorlopig rijbewijs meer dan 3 jaar vervallen is, kan je volledig opnieuw starten met de rijopleiding en een nieuw voorlopig rijbewijs van 18 of 36 maanden aanvragen.

Vroeg je na het verval van je vorige voorlopige rijbewijs een voorlopig rijbewijs ‘M12’ aan, dan telt dat niet mee in de wachtperiode van 3 jaar. De 3 jaar beginnen te tellen vanaf de dag waarop je voorlopig rijbewijs van 18 of 36 maanden vervallen is.

7

Mijn voorlopig rijbewijs is minder dan 3 jaar vervallen

Als je voorlopig rijbewijs minder dan 3 jaar vervallen is, kan je vanaf 1 februari 2019 een nieuw voorlopig rijbewijs ‘M12’ aanvragen.

Je kan het slechts één keer aanvragen tijdens de periode van 3 jaar na het verstrijken van de geldigheid van je voorlopig rijbewijs.

 • Het heeft een geldigheid van één jaar (12 maanden).
 • Je moet 6 uren erkende praktijkles volgen bij een rijschool voordat je het kan aanvragen. Je moet de 6 uren volgen nadat de geldigheid van je voorlopig rijbewijs verstreken is.
 • Je moet minder dan 3 jaar voor de aanvraag geslaagd zijn voor het theorie-examen.
 • Je mag enkel oefenen met de begeleiders die op je voorlopig rijbewijs ‘M12’ opgenomen zijn of met een rijlesgever. Je mag maximaal 2 begeleiders opgeven, ze moeten allebei in het bezit zijn van een begeleidersattest van minder dan 10 jaar oud en voldoen aan de voorwaarden van de begeleider.
 • Je kan met het voorlopig rijbewijs ‘M12’ onmiddellijk het praktijkexamen afleggen. Je moet geen verplichte bijkomende stageperiode doorlopen.
 • Wie een voorlopig rijbewijs ‘M12’ aanvraagt, moet ook het terugkommoment volgen.

Met het attest van de 6 uren erkende opleiding, de begeleidersattesten van je begeleiders en het attest van je geslaagde theorie-examen kan je het voorlopig rijbewijs ‘M12’ aanvragen op het gemeentehuis van je woonplaats.

8

Ik woon aan de grens met of in een ander gewest

 • Deze aanpassingen aan het leertraject zijn van toepassing voor iedereen die zijn domicilieadres in Vlaanderen heeft:
  • een minimale oefenperiode van 9 maanden

  • een verplicht vormingsmoment voor de begeleider

  • een verplicht terugkommoment

 • De aanpassingen aan het theorie- en praktijkexamen zijn doorgevoerd in alle Vlaamse examencentra.
 • Je kan als leerling-bestuurder kiezen waar je lessen volgt en waar je examen aflegt: in Vlaanderen, Brussel of Wallonië. De lessen en examens worden overal in België erkend.
 • Het aanvragen van je voorlopig rijbewijs kan enkel bij de stad of gemeente van je domicilieadres.

Ontdek alles over het rijbewijs in Wallonië of informeer je over het rijbewijs in Brussel.

9

Krijg ik na het terugkommoment een attest?

Wie het terugkommoment heeft gevolgd, krijgt na afloop een attest van deelname. Je moet het attest niet bij je hebben als je rijdt. Er komt ook geen code op je rijbewijs. De controle voor het terugkommoment gebeurt strikt via de toepassing van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

10

Ik ben geslaagd voor het praktijkexamen vóór 1 juni 2017

 • Proficiat, je kan nu je definitieve rijbewijs aanvragen bij je gemeente.

 • Je moet geen (verplicht) terugkommoment volgen. Dat wordt vanaf 1 oktober 2017 ingevoerd voor iedereen die het voorlopig rijbewijs aanvraagt.

11

Ik wil mijn rijbewijs BE halen

 • Ook voor je rijbewijs BE kan je met een begeleider oefenen. De begeleider moet het vormingsmoment niet gevolgd hebben.
12

Ik volg het terugkommoment niet of niet tijdig

 • Volg je het terugkommoment niet tijdig (dus niet binnen de termijn van 3 maanden), dan ontvang je een aanmaning. Daarna heb je nog 2 maanden de tijd om alsnog aan een terugkommoment deel te nemen. Je betaalt dan 51 euro bovenop de kostprijs van 102 euro aan het opleidingscentrum waar je de opleiding volgt.
 • Volg je het terugkommoment uiteindelijk niet, dan riskeer je een boete die kan oplopen tot 4000 euro of kan je worden vervolgd.
13

Is een attest van het Waals vormingsmoment ook geldig in Vlaanderen?

Neen, het attest van het Waals vormingsmoment is niet erkend in Vlaanderen. Een leerling-bestuurder die een voorlopig rijbewijs aanvraagt in een Vlaamse gemeente, moet de attest(en) van het Vlaamse vormingsmoment van zijn begeleider(s) kunnen voorleggen.