1

Algemeen

Als je bezig bent met het behalen van je rijbewijs, heb je mogelijk heel wat vragen bij de vernieuwing van de rijopleiding en wat dat juist betekent voor jouw situatie. De meest voorkomende situaties vind je hieronder terug. Voor een meer uitgebreid overzicht kan je terecht op de website van GOCA, de koepel van erkende examencentra.

Heb je vragen of wens je meer informatie over jouw situatie? 

Contacteer ons

Niet tevreden over je rijschool, rijlesgever of het examencentrum? Met klachten kan je terecht bij de organisatie zelf, maar ook bij de Vlaamse overheid. Zij staat in voor de opvolging van de rijopleiding in Vlaanderen. Je kan hen via het contactformulier bereiken.

 

2

Ik ben niet geslaagd voor het praktijkexamen vóór 1 juni 2017

 • Sinds 1 juni zijn de nieuwe regels voor het praktijkexamen van toepassing voor iedereen die het praktijkexamen aflegt.
 • Je vindt meer informatie over het praktijkexamen op de website van GOCA.
  • Indien je twee keer niet geslaagd bent, ben je steeds verplicht om minimaal 6 uur praktijkles te volgen bij een erkende rijschool.
  • Je moet geen (verplicht) terugkommoment volgen. Dat wordt vanaf 1 oktober 2017 ingevoerd voor iedereen die het voorlopig rijbewijs aanvraagt.
3

Ik ben geslaagd voor het theorie-examen vóór 1 juni 2017

 • Het attest van slagen voor het theorie-examen is drie jaar geldig. Binnen deze termijn moet je ook slagen voor je praktijkexamen. Ben je tijdens die periode niet geslaagd voor je praktijkexamen, dan moet je eerst opnieuw slagen voor het theorie-examen voor je het praktijkexamen weer kan afleggen.
 • Je kan met dat attest van slagen ook na 1 juni 2017 naar het gemeentehuis om een voorlopig rijbewijs aan te vragen.
 • Er verandert niets aan de regeling voor je praktijkexamen. Je legt het aangepaste praktijkexamen af.
4

Ik ben niet geslaagd voor het theorie-examen vóór 1 juni 2017

 • Sinds 1 juni leg je het theorie-examen met aangepaste beoordeling af.
 • Net als voor de vernieuwing van de rijopleiding moet je verplicht 12 uur theorieles bij een erkende rijschool volgen als je twee keer niet geslaagd bent voor het theorie-examen. Deze lessen blijven drie jaar geldig. Binnen deze periode kan je zoveel herkansen als nodig. Heb je een gehoorhandicap of heb je recht op een speciale zitting voor het theorie-examen, dan moet je geen 12 uur les volgen.
5

Ik heb het voorlopig rijbewijs aangevraagd vóór 1 oktober 2017

 • Dat voorlopige rijbewijs blijft ook geldig na 1 oktober.
 • In de volgende situaties kan je een nieuw voorlopig rijbewijs aanvragen met dezelfde voorwaarden (minstens 3 maanden oefenen)*:
  • Bij verlies of diefstal van het voorlopige rijbewijs
  • Als het voorlopige rijbewijs beschadigd, onleesbaar of teniet gedaan is
  • Als je foto op het voorlopige rijbewijs niet meer gelijkend is
  • Als je van begeleider verandert
 • Moet je om een andere reden een nieuw voorlopig rijbewijs aanvragen, dan valt dat onder de nieuwe voorwaarden (minstens 9 maanden oefenen).

*Deze elementen worden verwacht. De wetteksten hierover zijn nog niet gepubliceerd, wijzigingen zijn nog mogelijk. 

6

Ik heb het voorlopig rijbewijs niet aangevraagd vóór 1 oktober 2017

 • Sinds 1 oktober moet je minstens 9 maanden oefenen.
 • Sinds 1 oktober moet elke begeleider die je begeleidt een vormingsmoment gevolgd hebben.
 • Je moet 6 tot 9 maanden na het behalen van je definitief rijbewijs een terugkommoment volgen.*

*De wetteksten hierover zijn nog niet gepubliceerd, wijzigingen zijn nog mogelijk. 

7

Ik heb mijn voorlopig rijbewijs na 1 oktober 2017 omgewisseld

 • Heb je jouw voorlopig rijbewijs aangevraagd voor 1 oktober 2017 en nadien omgewisseld omwille van verlies, beschadiging, niet-gelijkende foto of vervanging van begeleider, dan blijft je minimale stageperiode 3 maanden.
 • Heb je jouw voorlopig rijbewijs aangevraagd voor 1 oktober 2017 en nadien omgewisseld omwille van een andere type opleiding, dan wordt je minimale stageperiode 9 maanden. Dit is het geval als je overstapt van een voorlopig rijbewijs van het type ‘18 maanden’ naar een voorlopig rijbewijs van het type ’36 maanden’ of omgekeerd. De 9 maanden beginnen te tellen vanaf de afgiftedatum van het eerste voorlopig rijbewijs. Je zal dan ook het terugkommoment moeten volgen.
 • Ook als je je rijbewijs omwisselde omwille van het type opleiding en voor 1 juli 2018 je definitief rijbewijs behaalt, moet je het terugkommoment volgen. Je neemt dan deel in de periode tussen 1 januari 2019 en 31 maart 2019.
8

Mijn voorlopig rijbewijs is verlopen

 • Momenteel is er nog een wachttijd van 3 jaar voor je een nieuw voorlopig rijbewijs kan aanvragen. In deze periode kan je wel verder oefenen en examen afleggen met de rijschool. Je moet dan minimaal 6 uur praktijkles volgen. Je moet ook een attest voorleggen dat aangeeft dat je, voordat je voorlopig rijbewijs verliep, minstens 3 maanden hebt geoefend met een begeleider. Dat attest moet je bij je gemeente aanvragen.
 • Begin 2018 hebben de Federale Regering en de gewesten een akkoord bereikt over de wachttijd voor bestuurders die hun voorlopig rijbewijs laten vervallen. De wachttijd van 3 jaar blijft bestaan, maar na 6 uur praktijkles kan de kandidaat-bestuurder een nieuw voorlopig rijbewijs aanvragen met een geldigheidsduur van 1 jaar.* Het is nog niet duidelijk wanneer deze aanpassing in werking treedt. Voor meer informatie hierover kan je contact opnemen met de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer (info@mobilit.fgov.be, 02 277 31 11).

*De wetteksten hierover zijn nog niet gepubliceerd, wijzigingen zijn nog mogelijk. 

9

Ik wil mijn rijbewijs BE halen

 • Ook voor je rijbewijs BE kan je met een begeleider oefenen. De begeleider moet het vormingsmoment niet gevolgd hebben.
10

Ik woon aan de grens met of in een ander gewest

 • Deze aanpassingen aan het leertraject zijn van toepassing voor iedereen die zijn domicilieadres in Vlaanderen heeft:
  • Een minimale oefenperiode van 9 maanden

  • Een verplicht vormingsmoment voor de begeleider

  • Een verplicht terugkommoment

 • De aanpassingen aan het theorie- en praktijkexamen zijn doorgevoerd in alle Vlaamse examencentra.
 • Je kan als leerling-bestuurder kiezen waar je lessen volgt en waar je examen aflegt: in Vlaanderen, Brussel of Wallonië. De lessen en examens worden overal in België erkend.
 • Het aanvragen van je voorlopig rijbewijs kan enkel bij de stad of gemeente van je domicilieadres.
11

Wat is het terugkommoment en wanneer moet ik het volgen?

 • Het terugkommoment is een verplichte opleiding van 4 uur die beginnende bestuurders moeten volgen 6 tot 9 maanden nadat ze het rijbewijs hebben behaald. De opleiding omvat een groepsgesprek over attitude op de weg en praktijkoefeningen op een oefenterrein.
 • Vraag je na 1 oktober 2017 een voorlopig rijbewijs aan, dan ben je verplicht deel te nemen aan het terugkommoment. De datum van het praktijkexamen heeft géén invloed op de verplichting van het terugkommoment.
 • Het terugkommoment wordt vanaf 1 januari 2019 georganiseerd. Je vindt hier een overzicht van de locaties waar je kan deelnemen aan het terugkommoment.
12

Is een attest van het Waals vormingsmoment ook geldig in Vlaanderen?

Neen, het attest van het Waalse vormingsmoment is niet erkend in Vlaanderen. Een leerling-bestuurder die een voorlopig rijbewijs aanvraagt in een Vlaamse gemeente, moet de attest(en) van het Vlaamse vormingsmoment van zijn begeleider(s) kunnen voorleggen.

13

Ik ben geslaagd voor het praktijkexamen vóór 1 juni 2017

 • Proficiat, je kan nu je definitieve rijbewijs aanvragen bij je gemeente.

 • Je moet geen (verplicht) terugkommoment volgen. Dat wordt vanaf 1 oktober 2017 ingevoerd voor iedereen die het voorlopig rijbewijs aanvraagt.*

*Deze elementen worden verwacht. De wetteksten hierover zijn nog niet gepubliceerd, wijzigingen zijn nog mogelijk.