1

Algemeen

Als je bezig bent met het behalen van je rijbewijs, heb je mogelijk heel wat vragen bij de vernieuwing van de rijopleiding en wat dat juist betekent voor jouw situatie.

De meest voorkomende situaties vind je hieronder terug. Voor een meer uitgebreid overzicht kan je terecht op de website van GOCA, de koepel van erkende examencentra.

Heb je vragen of wens je meer informatie over jouw situatie?

Contacteer ons

2

Ik ben geslaagd voor het theorie-examen vóór 1 juni 2017

 • Het attest van slagen voor het theorie-examen is drie jaar geldig. Binnen deze termijn moet je ook slagen voor je praktijkexamen. Ben je tijdens die periode niet geslaagd voor je praktijkexamen, dan moet je eerst opnieuw slagen voor het theorie-examen voor je het praktijkexamen weer kan afleggen.
 • Je kan met dit attest van slagen ook na 1 juni naar het gemeentehuis om een voorlopig rijbewijs aan te vragen.
 • Er verandert niets aan de regeling voor je praktijkexamen. Als je na 1 juni je praktijkexamen aflegt, moet je het aangepaste examen afleggen.
3

Ik ben niet geslaagd voor het theorie-examen vóór 1 juni 2017

 • Sinds 1 juni leg je het theorie-examen met aangepaste beoordeling af.
 • Net als voor de vernieuwing van de rijopleiding moet je verplicht 12 uur theorieles bij een erkende rijschool volgen als je twee keer niet geslaagd bent voor het theorie-examen. Deze lessen blijven drie jaar geldig. Binnen deze periode kan je zoveel herkansen als nodig. Heb je een gehoorhandicap of heb je recht op een speciale zitting voor het theorie-examen, dan moet je geen 12 uur les volgen.
4

Ik heb het voorlopig rijbewijs aangevraagd vóór 1 oktober 2017

 • Dit voorlopige rijbewijs blijft ook geldig na 1 oktober.
 • In volgende situaties kan je een nieuw voorlopig rijbewijs aanvragen met dezelfde voorwaarden (minstens 3 maanden oefenen)*:
  • Bij verlies of diefstal van het voorlopige rijbewijs
  • Als het voorlopige rijbewijs beschadigd, onleesbaar of teniet gedaan is
  • Als je foto op het voorlopige rijbewijs niet meer gelijkend is
  • Als je van begeleider verandert
 • Moet je om een andere reden een nieuw voorlopig rijbewijs aanvragen, dan valt dit onder de nieuwe voorwaarden (minstens 9 maanden oefenen).

*Deze elementen worden verwacht. De wetteksten hierover zijn nog niet gepubliceerd, wijzigingen zijn nog mogelijk. 

5

Ik heb het voorlopig rijbewijs niet aangevraagd vóór 1 oktober 2017

 • Sinds 1 oktober moet je minstens 9 maanden oefenen.
 • Sinds 1 oktober moet elke begeleider die je begeleidt een vormingsmoment gevolgd hebben.
6

Mijn voorlopig rijbewijs is vervallen

 • Momenteel is er nog een wachttijd van drie jaar voor je een nieuw voorlopig rijbewijs kan aanvragen. De federale overheid staat in voor een oplossing van de wachttijd. Een timing is nog niet gekend.
 • Je kan verder oefenen en examen afleggen met de rijschool. Je moet minimum 6 uur praktijkles volgen.
7

Ik ben geslaagd voor het praktijkexamen vóór 1 juni 2017

 • Proficiat, je kan nu je definitieve rijbewijs aanvragen bij je gemeente.

 • Je moet geen (verplicht) terugkommoment volgen. Dat wordt vanaf 1 oktober 2017 ingevoerd voor iedereen die het voorlopig rijbewijs aanvraagt.*

*Deze elementen worden verwacht. De wetteksten hierover zijn nog niet gepubliceerd, wijzigingen zijn nog mogelijk.

8

Ik ben niet geslaagd voor het praktijkexamen vóór 1 juni 2017

 • Sinds 1 juni zijn de nieuwe regels voor het praktijkexamen van toepassing voor iedereen die het praktijkexamen aflegt.
 • Je vindt meer informatie over het praktijkexamen op de website van GOCA.
  • Indien je twee keer niet geslaagd bent, ben je steeds verplicht om minimum 6 uur praktijkles te volgen bij een erkende rijschool.
  • Je moet geen (verplicht) terugkommoment volgen. Dat wordt vanaf 1 oktober ingevoerd voor iedereen die het voorlopig rijbewijs aanvraagt.*

*Deze elementen worden verwacht. De wetteksten hierover zijn nog niet gepubliceerd, wijzigingen zijn nog mogelijk. 

9

Ik woon aan de grens met of in een ander gewest

 • Deze aanpassingen aan het leertraject zijn van toepassing voor iedereen die zijn domicilieadres in Vlaanderen heeft:
  • Een minimale oefenperiode van 9 maanden

  • Een verplicht vormingsmoment voor de begeleider

  • Een verplicht terugkommoment

 • De aanpassingen aan het theorie- en praktijkexamen zijn doorgevoerd in alle Vlaamse examencentra.
 • Je kan als leerling-bestuurder kiezen waar je lessen volgt en waar je examen aflegt: in Vlaanderen, Brussel of Wallonië. De lessen en examens worden overal in België erkend.
 • Het aanvragen van je voorlopig rijbewijs kan enkel bij de stad of gemeente van je domicilieadres.