De meest voorkomende situaties

Als je bezig bent met het behalen van je rijbewijs, heb je mogelijk heel wat vragen bij de vernieuwing van de rijopleiding en wat dat juist betekent voor jouw situatie. De meest voorkomende situaties vind je hieronder terug.

Voor een meer uitgebreid overzicht kan je terecht op de website van GOCA, de koepel van erkende examencentra.

Je bent geslaagd voor je theorie-examen vóór 1 juni 2017:

 • Het attest van slagen voor het theorie-examen is drie jaar geldig. Binnen deze termijn moet je geslaagd zijn voor het praktijkexamen. Ben je tijdens de geldigheidsduur niet geslaagd voor het praktijkexamen, dan moet je eerst je theorie-examen opnieuw afleggen voor je het praktijkexamen kan afleggen.
 • Je kan met dit attest van slagen ook na 1 juni naar het gemeentehuis om een voorlopig rijbewijs aan te vragen.
 • Het feit dat je voor 1 juni geslaagd bent in je theorie-examen, verandert niets aan de regeling voor het praktijkexamen. Als je dat na 1 juni aflegt, moet je de nieuwe regels volgen.

Je bent niet geslaagd voor je theorie-examen vóór 1 juni 2017:

 • Vanaf 1 juni leg je het nieuwe theorie-examen af. 
 • Net als voor de vernieuwing van de rijopleiding moet je als je twee keer niet geslaagd bent voor het theorie-examen verplicht 12 uur theorieles bij een erkende rijschool volgen. Deze lessen blijven drie jaar geldig. Binnen deze periode kan je zoveel herkansen als nodig. Heb je een gehoorhandicap of heb je recht om aan een speciale zitting voor het theorie-examen deel te nemen, dan moet je geen 12 uur les volgen. 

Je hebt je voorlopige rijbewijs aangevraagd vóór 1 oktober 2017:

 • Dit voorlopige rijbewijs blijft ook geldig na 1 oktober.
 • In volgende situaties kan je een nieuw voorlopig rijbewijs aanvragen met dezelfde voorwaarden (minstens 3 maanden oefenen)*:
  • Bij verlies of diefstal van het voorlopige rijbewijs;
  • Als het voorlopige rijbewijs beschadigd, onleesbaar of teniet gedaan is;
  • Als je foto op het voorlopige rijbewijs niet meer gelijkend is;
  • Als je van begeleider verandert.

Moet je om een andere reden een nieuw voorlopig rijbewijs aanvragen, dan valt dit onder de nieuwe voorwaarden.

Je hebt je voorlopig rijbewijs niet aangevraagd vóór 1 oktober 2017:

 • Vanaf 1 oktober moet je minimum 9 maanden oefenen.
 • Vanaf 1 oktober moet elke begeleider die een leerling begeleidt een vormingsmoment gevolgd hebben.

Je voorlopig rijbewijs is vervallen:

 • Momenteel is er nog een wachttijd van drie jaar voor je een nieuw voorlopig rijbewijs kan aanvragen. De federale overheid staat in voor een oplossing van de wachttijd. Een timing is nog niet gekend.
 • Je kan verder oefenen en examen afleggen met de rijschool. Je moet minimum 6 uur praktijkles volgen.

Je bent geslaagd voor je praktijkexamen vóór 1 juni 2017:

 • Proficiat, je kan nu je definitieve rijbewijs aanvragen bij je gemeente.
 • Je moet geen (verplicht) terugkommoment volgen. Dat wordt vanaf 1 oktober 2017 ingevoerd voor iedereen die het voorlopig rijbewijs aanvraagt.*

Je bent niet geslaagd voor je praktijkexamen vóór 1 juni 2017:

 • Vanaf 1 juni zijn de nieuwe regels voor het praktijkexamen van toepassing voor iedereen die het praktijkexamen aflegt.
 • Meer informatie over het praktijkexamen vind je terug op de website van GOCA
  • Indien je twee keer niet geslaagd bent, moet je verplicht minimum 6 uur praktijkles volgen bij een erkende rijschool.
  • Je moet geen (verplicht) terugkommoment volgen. Dat wordt vanaf 1 oktober 2017 ingevoerd voor iedereen die het voorlopig rijbewijs aanvraagt.*

Je woont aan de grens met of in een ander gewest:

Onderstaande aanpassingen aan het leertraject zijn van toepassing voor iedereen die zijn domicilieadres in Vlaanderen heeft:

 • een minimale oefenperiode van negen maanden;
 • een verplicht vormingsmoment voor de begeleider;
 • een verplicht terugkommoment.

De aanpassingen aan het theorie- en praktijkexamen zijn doorgevoerd in alle Vlaamse examencentra. 

Als leerling-bestuurder kan je kiezen waar je examen aflegt en lessen volgt: in Vlaanderen, Brussel of Wallonië. De lessen en examens worden overal in België erkend. Meer informatie hierover vind je terug op de website van GOCA.

VRAGEN?

Heb je vragen of wens je meer informatie over jouw situatie? Contacteer ons via rijbewijzer@vsv.be

* Deze elementen worden verwacht. De wetteksten zijn hierrond nog niet gepubliceerd, wijzigingen zijn hierdoor nog mogelijk.