Wijzigingen aan theorie- en praktijkexamen

Wie zijn rijbewijs wil halen, krijgt vanaf 1 juni te maken met een reeks wijzigingen aan de rijexamens. In het theorie-examen wegen zware overtredingen zwaarder door, en het praktijkexamen bevat meer mogelijke manoeuvres, zelfstandig rijden (bijvoorbeeld via gps) en een risicoperceptietest. Dat wordt bevestigd door federatie Goca.

Het theorie-examen blijft bestaan uit 50 vragen, waarop je minstens 41 punten moet halen. Maar wie een zware fout maakt, verliest voortaan 5 punten. Voor een lichte fout verlies je nog altijd 1 punt. Voorbeelden van zware overtredingen zijn het negeren van een rood verkeerslicht, het overschrijden van een witte doorlopende streep of een snelheidsovertreding.

Ook aan het praktijkexamen wordt gesleuteld. De kandidaat moet voortaan zes mogelijke manoeuvres kunnen uitvoeren in plaats van twee. Behalve parkeren achter een voertuig en keren in een smalle straat, moet hij bijvoorbeeld ook in een rechte lijn kunnen achteruitrijden en de auto achteruit in een vak loodrecht op de weg kunnen parkeren.

Tijdens het examen moet de kandidaat ook een stuk zelfstandig rijden, dat wil zeggen zonder instructies van de examinator. De kandidaat moet dan een bestemming kunnen bereiken via de gps of de verkeersborden.

Nog nieuw is de risicoperceptietest die de kandidaat moet afleggen als onderdeel van het praktijkexamen. Hij krijgt dan enkele video’s voorgeschoteld waarmee hij moet bewijzen dat hij potentiële gevaren op de weg tijdig kan herkennen en correct kan inschatten.

Op 1 oktober dit jaar volgt nog een hervorming van de rijopleiding. Bedoeling is dat kandidaat-bestuurders meer oefenen voor ze hun examen afleggen. Begeleiders zullen zelf ook een drie uur durende opleiding moeten volgen.

Bron: Belga, 27 mei 2017